top of page

ARTS CURATING

Firenze

Facebook_profile.jpg

FIRENZE

Octombrie

Cei care profesează în sectorul cultural sunt profesioniști care înțeleg amplitudinea domeniilor artistice și artei contemporane, iar acest curs în pregătește pentru aspectele ce țin de business în cadrul industriei de artă. Foarte important este că, conform UNESCO, Italia are cel mai mare număr de locuri recunoscute ca patrimoniu mondial, și cea mai mare concentrare de lucrări de artă din lume, recunoscute internațional, se găsește la Florența - Orașul Școlii de Artă a Istituto Matangoni.

 

Participanții învață să interpreteze semnificațiile sociale și culturale ale lumii artistice contemporane. Prin cercetare temeinică și analiza de material vizual, artă, sculptură, obiecte și imagini contemporane, participanții învață despre limbajul și semnificațiile artei, învață să-și clarifice propriile idei, și să transmită descoperirile lor unui public cunoscător de artă dar și publicului larg.

Aceștia dobândesc aptudini puternice pivind interpretarea vizuală, gândirea critică, gândirea creativă, și tehnici eficiente de expresie în scris și oral, acoperind toate domeniile profesionale artistice și din industriile creative. Abilitățile de comunicare contribuie la abordarea profesionistă în negociera și prezentarea cercetărilor proprii către institute sau clienți, sau lucrând pe post de critic de artă independent.

 

Cursul Art History & Culture are o amprentă culturală puternică și se axează mult pe vizite la muzee, galerii, expoziții, parcuri de sculptură și la insituții de artă din Florența și din împrejurimi. Parteneriatul dintre Istituto Marangoni și Atelier de Sèvres din Paris, un studio profesional și laborator de artă cu mai bine de 30 de ani de experiență în pregătirea portofoliilor participanților pentru admiterea la școli și colegii prestigioase de artă, și pentru o carieră în domeniul artei, contribuie la educația participantului și la imbogățirea cunoștințelor artistice ale acestuia.

 

Participanții învață să 'vadă' cu adevărat complexitatea lumii artistice din jurul lor. La acest curs aceștia învață, de asemenea, să folosească gândirea critică, să poate argumenta logic, și să poată trage concluzii în urma analizei pentru a putea gândi creativ în medii culturale în cadrul viitoarelor meserii pe care le-ar putea avea la muzee, fundații culturale și galerii de artă, expoziții și publicații de artă, la case de licitații și în sectoarele administrative și manageriale ale industriei de arte.

* Students who successfully complete the programmes taught in Firenze will be awarded an Istituto Marangoni certificate.

bottom of page