top of page

FASHION DIGITAL MANAGEMENT

Milano

Facebook_profile.jpg

Impactul revoluției digitale asupra companiilor de modă este uriaș; chiar și moda se 'conectează' la digital. De la noi modalități de producție și noi concepte, la alcătuirea de colecții, rețele de distribuție, marketing și comunicare; media digitală influențează toate domeniile industriei. Cel care se ocupă de strategiile media dintr-o companie este o persoană cu multiple aptitudini, capabil să gândească din perspectivă globală și să înțeleagă multiplele căi prin care consumatorul este expus la un brand sau la un produs astăzi: înțelege gusturile, tendințele, obiceiurile și comportamentul, împinge compania înainte pentru a creea noi produse sau convinge prin metode de a atrage followeri prin intermediul social media, PR digital și influenceri, clientul simțindu-se atras de abordările inedite.

N/A

N/A

Acest curs de 9 luni de nivel post-universitar oferă participantului un taboul complet a ceea ce înseamnă managementul unei companii de modă și procesele din cadrul acesteia, axându-se pe influența și importanța rețelelor de comunicare media și digitale atât din prezent cât și din viitor.

 

Cursul începe cu o analiză în profunzime asupra a ceea ce înseamnă moda din perspectivă culturală și socială, investigând influențe în trecut și tendințelele viitoare, și dobândirea de aptitudini în marketingul contemporan. Abordarea pedagogică în acest stadiu este pur strategică; scopul este identificarea strategiilor business de calitate și a inovației în modele de business digital, care pot fi aplicate în orice împrejurare, de la multinaționale din industria luxului, la afaceri mici și medii și start-up uri.

 

În etapa următoare, cursantul investighează în detaliu aspecte precise ale businessului de modă care au fost regândite odată cu impactul digital, cum ar fi cercetarea si dezvoltarea de produs, inovația în materiale, rețele de comunicare, partea de merchandising, vânzare și marketing. Acest curs abordează ceea ce înseamnă metode și proces dintr-o perspectivă globală, acoperind subiecte ca oportunități și povești de succes dintr-un anumit segment de piață, locație și țări. Cursul acordă o atenție deosebită noilor profesii din zona digitală: de la marketing digital, la manageri de social media, specialiști în e-commerce, toate în raport cu moda și cu industriile de lux și creative.

 

Cursul se adrezează celor care au deja studii la nivel licență sau echivalentul acestora, sau pot demonstra experiență de lucru având aptitudini analitice, având interes în zona digitala (telefon, aplicații, social media, platforme de e-commerce), și un nivel înalt în a mânui calculatorul (Excel, PowerPoint, Word). Îmbogâțindu-și experiența prin proiecte în cadrul companiilor din industrie, lucrând cu brief-uri reale ale companiilor, cu invitați speciali și vizite academice, absolventul își termină studiile orientat către o gândire de viitor în ceea ce privește media, și cu un bagaj puternic de cunoștințe în managementul digital de modă.

bottom of page